Chandra uurib NGC 3293 noort klastrit

Chandra uurib NGC 3293 noort klastrit

NGC 3293 on 8000 valgusaasta kaugusel. See on noor avatud avatud staariklass, mis elab Carina udu loodeosas. Klaster on huvitav, sest see sisaldab heledaid tähti, mille hulgas 48 kuulub B-tüüpi algkujule. Vaatamata tähelepanuväärsele iseloomule jäi see ainsaks uduseks, mida röntgeniuuringus veel ei täheldatud. Põhjuseks on 230 valguse aasta nurk eraldamine keskusest.

Aga kõik muutus 2015. aastal, kui teadlaste rühm viis läbi esimese röntgeniuuringu. See viis rohkem kui 1000 sõltumatu punktiallika avastamiseni. Analüüs näitab, et klastris on 3600 tähte, mistõttu muutub see üheks kõige madalama massiga kategooria konkurentidest. 8–10 miljoni aasta vanustel vanematel rühmadel on see udu. Tõenäoliselt elas esimesel miljonil aastal oma territooriumil O-tüüpi tähed. Teadlased arvavad, et nende ümberkujundamine supernoovaks võib mängida olulist rolli kogu Carina udu evolutsiooniprotsessis.

Teadlased ütlevad, et klastrite vanusepiirangute ja täiskasvanud populatsioonide uurimine mõjutab tähtede moodustumise ruumilise ja aeglase arengu hindamist suurtes kompleksides.

Kommentaarid (0)
Otsing